Show Gallery

 

Söndagen den 7 januari på My DOG i Göteborg fick Dainty Dandies River Ebble cert, CACIB, BIM och hon blev kvalificerad till CRUFTS 2019. Ägare: Lotta Berglund.

SE UCH New Born´s Frida fick CK, BIR veteran och 2:a BTKL.              Ägare: Marie-Louise Nilsson. Domare: Jeff Horswell, England.

Foto: Tobias Cederström.

 

/my-dog-18-ebble-och-frida.jpg

Ett stort GRATTIS till SE UCH Zenisak Aqua som blev 1:a i Btkl, CACIB och blev BIR. Ägare: Annelie Jalonen och SE UCH Sjöbolyckans Prince Of Purplerain som blev 1:a i Bhkl, CACIB och blev BIM. Ägare: Janette Andersson i Växjö internationell utställning för domare: Dodo Sandahl den 5 november.

A big congratulations to SE UCH Zenisak Aqua who became 1st in Btkl, CACIB and became BOB. Owner: Annelie Jalonen and SE UCH Sjöbolyckans Prince Of Purplerain who became 1st in Bhkl, CACIB and became BIM. Owner: Janette Andersson in Växjö International Exhibition for Judges: Dodo Sandahl on November 5th.

 

/bir-bim.jpg

 

Ett stort GRATTIS till Sjöbolyckans Lucky Ginger Amulette som fiick Cert och blev Svensk utställningschampion i Växjö internationell utställning. Ägare: Lotta Berglund. Domare: Dodo Sandahl den 5 november.

A big congratulations to the Sea bug's Lucky Ginger Amulette who fi cified Cert and became a Swedish show champion in Växjö International Exhibition. Owner: Lotta Berglund. Judge: Dodo Sandahl on November 5th.

 

/amulette-cert-och-championat-i-vaxjo.jpg

 

Ett stort Grattis önskar vi Leena Hurt till fortsatta framgångar i utställningsringen.      BIS-3 Avelsgrupp på Terrierklubbens utställning i Sollentuna den 28 oktober.

 

Congratulations, we wish Leena Hurt for continued success in the exhibition ring.       BIS-3 Breeding group at Terrier Club Exhibition in Sollentuna on October 28th.

/sollentuna-28okt17-bis3-foto-annelie-cederlof.jpg

                                                                Foto:Annelie Cederlöf

 

Ett stort Grattis till Sjöbolyckans Jewel Epic " Wella".Utställning i Ballerup den 24/9 2017. Danska Kennelklubbens Köpenhamnsvinnar-utställning.Wella fick Exellent, Ck, Cert, C.A.C.I.B hon blev BIR och därmed DK-Köpenhamnsvinnare samt Dansk utställningschampion.

A big congratulations to Sjöbolyckans Jewel Epic "Wella" Exhibition in Ballerup on 24/9 2017. Danish Kennel Club's Copenhagen Harbor Winner exhibition. Wella got Exellent, Ck, Cert, C.A.C.I.B she became BOB and thus DK-Copenhagen winner and Danish show champion.

 /wella.jpg

 /wella-.jpg

 

 

 

Ett stort Grattis till Dainty Dandies River Ebble,som blev BIR-Junior och BIR, ägare Lotta Berglund och Se Uch Collector´s Incredible Mr Dubbs som blev BIM, ägare Marina Cederström och visad av Christer Cederström, på SKK:s Nat uts på Öland den 2 september. Domare var Pia Lundberg.

 

A big congratulations to Dainty Dandies River Ebble, who became the BOB-Junior and BOB, owner Lotta Berglund and Se Uch Collector´s Incredible Mr Dubbs, who became BOS, owner Marina Cederstrom and shown by Christer Cederstrom, on SKK's Nat dogshow in Öland the 2nd of September. Judge was Pia Lundberg.

 

/bir-pia-lundberg-skk-nat-oland.jpg

                                                                               Foto:Tobias Cederstöm

 

Ett stort Grattis till L´Hurts Kennel som blev BIS Avelsgrupp på SKK:s Int uts i Ransäter den 29 juli. Domare var Eva Nielsen.

 

A big congratulations to L'Hurts Kennel, who became the BIS Breeding Group on SKK's Int dogshow in Ransäter on July 29th. Judge was Eva Nielsen.

 

/bis.jpg

                                                                                           Foto: Ulrika Eriksson

 

Ett stort Grattis till Annelie Jalonens Zenisak Aqua, som blev BIR och Svensk Utställnings Champion och ett stort Grattis till Anna Popps Bernard, som blev BIM med cert på SKK:s Nationella Utställning i Tvååker den 8 juli. Domare var Darko Korosec.

 

A big congratulations to Annelie Jalon's Zenisak Aqua, who became BOB and Swedish Exhibition Champion and a big congratulations to Anna Popps Bernard, who became a BOS with a cert at the SKK National Exhibition in Tvååker on July 8th. Judge was Darko Korosec.

 

/bir-o-bim-tvaaker-nat-8-juli.jpg

Ett Grattis sänder Dandie Dinmont Vänner till Dainty Dandies River Ebble, som blev BIR med cert på SKK:s int uts iT vååker den 7 juli Domare var Ann-Christin Johansson.  

Congratulations send Dandie Dinmont Friends to Dainty Dandies River Ebble, who became BOB with CC on SKK's Int show in Tvååker on July 7th. Judge was Ann-Christin Johansson.

 /ebble-bir-cert-tvaaker-int-7-juli-17.jpg.

 

 

Ett stort Grattis sänder Dandie Dinmont Vänner till Tobias Cederström, som visade fram Sjöbolyckans Othello af Verdi till BIR vinnare i Oslo på NKK:s Int uts, den 11 juni. "Timmys" resultat blev så här: Exc JK, 1 JKK, 1 bhkl, cert och BIR! Domare var: Ann Ingram, Irland.

Congratulations, Dandie Dinmont Friends sends Tobias Cederström, who showed Sjöbolyckans Othello af Verdi to BOB winner in Oslo at NKK's Int Uts, June 11th. "Timmys" results were as follows: Exc JK, 1 JKK, 1 bhkl, cert and BOB! Judges were: Ann Ingram, Ireland.

/timmy-cert-bir-norge-11-juni.jpg

 

 

Ett Grattis sänder Dandie Dinmont Vänner till Dainty Dandies River Ebble, som blev BIR, BIR-Junior med cert på SKK:s nat uts i Vänersborg den 10 juni. Domare var Pia Lundberg.  

Congratulations send Dandie Dinmont Friends to Dainty Dandies River Ebble, who became BOB, BOB Junior with CC on SKK's night out in Vänersborg on June 10th. Judge was Pia Lundberg.

                                                           

/m-l1.jpg

                                                            Foto:Marie-Louise Nilsson

 

 

Ett stort Grattis till BIS-2 Avelsgrupp den 6 maj, på SKK:s Int Uts i Lidköping, önskar vi Leena Hurt, LHurt´s Kennel.

Domare var: John-John Jonsson 

A big congratulations to the BIS-2 Breeding Group on May 6, at SKK's Int Show in Lidköping, we wish Leena Hurt, LHurt's Kennel.

Judges were: John-John Jonsson

/bis-2-lidkoping-skk-int-6-maj-2017.jpg

 

STORT GRATTIS Lotta Berglund till BIS-valp 2:a 2017-05-06 Dainty Dandies River Ebble i Lidköping. SKK Internationell utställning. BIS domare: Torbjörn Skaar.

 /ebble-bis-valp-2.jpg

 

 

Dandie Dinmont Vänner gratulerar matte Charlotte Kleinstrup Larsen och Sjöbolyckans Protective Ginger Jade "Mille" som tog två Cert och CACIB och blev 2:a  bästa tik två dagar i rad på DKK utställningen i Roskilde.  

// Dandie Dinmont Friends congratulations to Charlotte Kleinstrup Larsen and to Sjöbolyckans Protective Ginger Jade "Mille" who took two CERT and two CACIB and became 2nd bitch for two days in a row at the DKK dogshowin Roskilde.

  

 

 

 

Ett stort Grattis till Janette Anderssons "Liah" som blev BIM i Nybro på Brukshundsklubbens inofficiella utställning  i lördags 13/5. Domare var Joel Lantz.

A big congratulations to Janette Andersson's "Liah" who became BIM in Nybro at Brukshundsklubb's unofficial exhibition on Saturday 13/5. Judge was Joel Lantz.

/liah-bim-13-maj-nybro-bk.jpg

 /liah-nybro-13-maj.jpg

 

Ett stort Grattis till Sjöbolyckans Kennel, Janette Andersson, där Sjöbolyckans Prins Of Purplerain "Prince" och Sjöbolyckans Candy Crush Saga har genomfört MH den 29/4!

A big congratulations to Sjöbolyckans Kennel, Janette Andersson, where Sjöbolyckans Prince Of Purplerain "Prince" and Sjöbolyckan's Candy Crush Saga has performed MH on 29/4!

/2017-04-29-prince-mh-7-kopia.jpg  /2017-04-29-prince-mh-10-kopia.jpg

/2017-04-29-prince-mh-1-kopia.jpg

SE UCH  Sjöbolyckans Prince Of Purplerain "Prince" SE40951/2012
Känd mental status - Genomfört MH den 29/4

/2017-04-29-candy-mh-3-kopia.jpg /2017-04-29-candy-mh-7-kopia.jpg

/2017-04-29-candy-mh-kopia.jpg

 

SE2329/2014 Sjöbolyckans Candy Crush Saga
Känd mental status - Genomfört MH den 29/4

 

Ett stort Grattis AnnaSpeedy Ladenstrand till BIR och BIM på SK Westbos inoff utställning i Gislaved den 1 maj, önskar Dandie Dinmont Vänner.

A big congratulations AnnaSpeedy Ladenstrand to BIR and BIM at SK Westbos inoff show in Gislaved on May 1, wishing Dandie Dinmont Friends.

/bettan-bir-17-maj.jpg

BIR Sjöbolyckans Lady Mac Beth

/sudden-bim-17-maj.jpg

 BIM VIP-Win´s Manuel Dubbs

 

 

 

Ett stort Grattis till framgångarna på Lahtis Int Show 25 mars, skickar Dandie Dinmont Vänner till Zimyrs Kennel, Ulla Frejman i Finland. 

Congratulations to the success of the Lahti Int Show March 25, send from Dandie Dinmont Friends to Zimyrs Kennel, Ulla Frejman in Finland.

 

 /bild-1.jpg

 BIM-Veteran Zimyrs Ringo Star och BIR-Veteran Zimyrs Roxie Rose. Domare var Marjo Nygård

 /bild-2.jpg

BIR BIG 4 Zimyrs Abraca Dabra. Ras domare var Marjo Nygård och grupp domare var Hanne Laine Jensen

 /bild-3.jpg

BIS-Veteran 3 Zimyrs Roxie Rose Domare var George Shogol.

 

Ett stort Grattis önskar Dandie Dinmont Vänner till Sjöbolyckans kennel för framgångarna i Malmö 18 mars som blev BIS-2 med sin Avelsgrupp som dömdes av Svante Frisk.  

A huge congratulations  from the Dandie Dinmont Friends send to  Sjöbolyckans kennel for success in Malmö March 18 as BIS-2 with its Progenygroup judged by Svante Frisk.

 

 

Ett stort Grattis önskar Dandie Dinmont Vänner Lotta Berglund för framgångarna i Malmö 18 mars som med sina fina tikar Dainty Dandies River Ebble som blev BIR-valp och Sjöbolyckans Lucky Ginger Amulette som fick Exellent med ck, Cert och CACIB och slutade som BIM. Domare var Svante frisk

A huge congratulations from the Dandie Dinmont Friends to Lotta Berglund for success in Malmö March 18 which, with her nice bitches Dainty Dandies River Ebble BOB-puppy and Sjöbolyckans Lucky Ginger Amulette who got Exellent with CQ, CAC and CACIB and BOS, judged by Svante Frisk.

 

 

 /polly-huvud-hemsidan.jpg

                                                      Foto: Birta Skuladottir

 /polly-hemsidan.jpg

Ett stort Grattis önskar Dandie Dinmont Vänner
Is Ch Rw-14 Sjöbolyckans Rikissa Av Polen som blev C.I.B och BIG-1 på Islands Kennelklubbs Internationella Utställning 4 mars. Domare var Attila Czegéldi. Grattis till Mekkin Gísladóttir                                               

A huge congratulations from the Dandie Dinmont Friends, to Ice Ch Rw 14 Sjöbo Lyckans Rikissa of Poland who became C.I.B and BIG-1 at the Icelandic Kennel Club International Exhibitions 4 March. Judge Attila Czegéldi. Congratulations to Mekkin Gísladóttir

 

 

 /bis-valp-sollentuna-17.jpg

Ett stort Grattis önskar Dandie Dinmont Vänner till LHurt´s Kennel för framgångarna på ÖsTek:s utställning i Sollentuna 4 mars.         LHurt´s Surprise Queen Of Mustards blev BIS-4 valp. Domare var Pia Lundberg och avelsgruppen blev BIS-2 som dömdes av Inger Hansson.  

A huge congratulations  from the Dandie Dinmont Friends send to  LHurt's Kennel successes on ÖsTek show in Sollentuna March 4. LHurt's Surprise Queen Of Mustards was BIS-4 puppy. Judge Pia Lundberg and breeding group was BIS-2, judge Inger Hansson.

 

 

 

 /bella-bis-valp.jpg

Ett stort Grattis önskar Dandie Dinmont Vänner Hvergilands Betty Boop "Bella" som blev BIS valp 6-9 månader av 28 valpar i alla raser, på Islands Kennelklubbs Utställning 3 mars. Domare var Carl-Gunnar Stafberg.Grattis till uppfödare Mekkin Gísladóttir

A big congratulations from Dandie Dinmont Friends send to Hvergilands Betty Boop "Bella"who was BIS puppy 6-9 months out of 28 puppies all breeds. Iceland´s  Kennel Club show 3 March. Judge: Carl-Gunnar Stafberg. Congratulations to breeder Mekkin Gísladóttir

 

 

 

 /l-hurts-surprise-queen-of-mustards.jpg

Stort GRATTIS önskar Dandie Dinmont Vänner till Leena Hurt och L Hurt´s Suprise Queen Of Mustards som blev BIS-4 på Estland den 11/2-17. Domare: Anne Klaas

Congratulations wish Dandie Dinmont Friends of Leena Hurt and L Hurt's Suprise Queen Of Mustards who was BIS-4 at Estonia on 11 / 2-17.
Judge: Anne Klaas

 

 

 

/3bis-22janfinland.jpg

Ett stort Grattis önskar Dandie Dinmont Vänner till Zimyrs Abraca Dabra och Ulla Frejman Zimyrs Kennel, som blev BIS-3 på Turku Top Dog Show 2017, av 4300 anmälda hundar.

A big congratulations from Dandie Dinmont Friends send to Zimyrs Abraca Dabra and Ulla Frejman Zimyrs Kennel, who was BIS-3 in Turku Top Dog Show 2017, of 4300 entered dogs.

 

 

/abbe-och-ulla.jpg

 

/abbe.jpg

 /16426785_10208489161399675_751595576_n.jpg

Här kommer ett par bildet från Åbo Top Dog Show 2017. ca 4300 hundar anmälda och vår "lilla" Abbe (Zimyrs Abraca Dabra) BIR, BIG-1 och BIS-3. På bilden med domarna är med BIS domaren Tamas Jakkel och ras domaren Tiina Illukka. Den andra bilden är av Abbe och Zimyrs Roxie Rose, som var BOB-veteran och BT2.//Ulla Frejman

 

 

 /avelgrupp-l-hurt-bis-2a-stora-stockholm.jpg

BIS-2  Avelsgrupp Stora Stockholm 3/12-16 kennel LHurt´s

 

/avelsgrupp-vaxjo.jpg
                                                                                                  Foto: Tobias Cederström

BIS-2 Avelsgrupp SKK Int Uts i Växjö 5/11-16 Sjöbolyckans Kennel

 

Resultat av våra Dandiesar från utställningen SveTek Maj 2016 på Tångahed.
Domare var Margre Möller-Sieber från Tyskland. 

/bild-4.jpg

BIR valp 6-9 mån Sjöbolyckans Precious Ginger Glow
Ägare:Elsie Persson

/bild-5.jpg
                                                         Foto: Weronica Patryija Jurek

BIM veteran  Ch Fairmac Highness In Heaven
Ägare: Leena Hurt 

 

/bild-6.jpg
                                                                 Foto Thomas Andersson
BIR Sjöbolyckans Jewel Epic  Ägare: Janette Andersson

BIM  Ch Collector´s Shiny Cruzader Ägare: Wenche Kristiansen

 

/bis-4.jpg
                                                                 Foto Thomas Andersson
 

BIS-4  Sjöbolyckans Jewel Epic
Ägare: Janette Andersson

/bild-8.jpg
                                                                Foto: Thomas Andersson

BIR BIS-1 Avelsgrupp Ch Fairmac Highness In Heaven
Ägare: Leena Hurt

/bild-9.jpg
                                                            Foto: Thomas Andersson

BIR Uppfödargrupp Sjöbolyckans Kennel
Ägare: Janette Andersson

 

Flag Counter