Smått & Gott

   /knapp.jpg 

                                     Till Salu

 

2019

/triss.jpg

Foton till DDV:s almanacka 2020 sökes <3

Photos for DDV's almanac 2020 are searched <3 

Skicka foton till/send photos to:  Lotta vipwins@hotmail.com

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 /bowhills-princess.jpg

Almanackor 2018 har kommit. Vill du beställa? Den kostar 150 kr plus porto.  Skriv till  Lotta vipwins@hotmail.com

Almanacs 2018 have arrived. Do you want to order? It costs 150 kr plus postage. Write to Lotta vipwins@hotmail.com

 

Dandie Dinmont Vänners träff i Ransäter 2017

Årets Dandie träff anordnade nätverket i Ransäter den 28-30 juli, i samband med SKK:s Internationella utställning. Vi hade hyrt stugor och elstolpar på Storängens Camping fredag-söndag. Vi började med  att åka till utställningsplatsen för att sätta upp våra tält. Det var en mycket vacker plats. Lite senare på eftermiddagen när dom flesta anlänt, så startades grillen. Vi var ett helt gäng av Dandie Vänner, både från Sverige och Norge. Vi avnjöt god mat för att sedan ha lotteri och paketauktion som kvällen avslutades med.

This year's Dandie hit organized the network in Ransäter on 28-30 July, in conjunction with the SKK International Exhibition. We had rented cabins and electric posts at Storängen Camping Friday-Sunday. We started by going to the exhibition site to set up our tent. It was a very beautiful place. A little later in the afternoon when most people arrived, the grill was started. We were a whole bunch of Dandie Friends, both from Sweden and Norway. We enjoyed good food and then had a lottery and package auction that the evening ended with.

 /grillkvall.jpg

 /grillkvall1.jpg

Foto bomb av Ulrika Eriksson, från SKK:s Internationella utställning i Ransäter lördag 29 juli. Domare var Kurt Nilsson. Det var 25 Dandies anmälda.

Photo bomb by Ulrika Eriksson, from the SKK International Exhibition in Ransäter Saturday 29 July. Judge was Kurt Nilsson. There were 25 Dandies registered.

 /bis.jpg

 BIS Avelsgrupp L´Hurts Kennel. Domare Eva Nielsen.

BIS Breeding Group L'Hurts Kennel. Judge Eva Nielsen.

 /tobias.jpg

 Tobias och Amulette

 /20597691_10154803938717405_646576313_o.jpg

Amigo

 /20536162_10154803996942405_2059591355_o.jpg

 Bästa tikklass - Best Bitch Class 

/aramis6.jpg

Aramis

/20597565_10154803996882405_1985427059_o.jpg

Ebble 

 /happy1.jpg

 Happy

/timmy-o-dixie.jpg

Timmy och Dixie

 /joar4.jpg

Joar

/iggy8.jpg

Iggy

 /bernard5.jpg

 Bernard

/20543059_10154803972072405_1114540355_o.jpg

Ebble och Surprise 

 /20542863_10154803987182405_1201027474_o.jpg

Wella

/20536112_10154803995507405_1358422895_o.jpg

Frida 

 /20524471_10154803947417405_234902176_o.jpg

 Nätverkets söta juniorhandler Wilma Eriksson

The network's cute juniorhandler Wilma Eriksson

/20536145_10154804004852405_10660542_o.jpg

 

Avelsgrupp med HP. Sjöbolyckans kennel

Breeding group with HP. Sjöbolyckan kennel

 

 

 

Efter hundutställningens slut på lördagen började vi alla att förbereda inför kommande grillafton med återigen lotteri och paketauktion. På eftermiddagen började det regna, så vi satte upp våra tält. Så mysigt! Alla samlades, grillen tändes och det skrattades och skojades runt om borden. När vi ätit färdigt blev det först dragning av lotteriet. Sedan började paketauktionen. Vi vill sända ett Stort TACK till Lotta Storck som skänkte den fina, handgjorda Dandien. Den utauktionerades för en stor ansenlig summa. Det var många paket som auktionerades ut och det ropades hej vilt! Så roligt! Dandie Vännerna började droppa av. På söndags förmiddagen åkte var och en hem till sitt. En mysig helg med Dandie Dinmont Vänner. Nu laddar vi batterierna inför vår träff 2018.

Bästa Dandie hälsningar från Bosse, Marie-Louise, Lotta och Randi

 

After the end of the dog show at Saturday, we all started preparing for future barbecue nights with a new lottery and package auction. In the afternoon it started raining, so we set up our tent. So cozy! Everyone gathered, the grill was lit and it was laughed and joked around the tables. When we had finished it became the first draw of the lottery. Then the package auction began. We want to send a big thank you to Lotta Storck who donated the beautiful handmade Dandien. It was auctioned for a large substantial sum. There were many packages auctioned out and it was called hello wild! How fun! Dandie Friends began to drop off. On Sunday morning everybody went home to their place. A cozy weekend with Dandie Dinmont Friends. Now we are charging the batteries before our meeting in 2018.

Best Dandie greetings from Bosse, Marie-Louise, Lotta and Randi

 

/lotta-s-dandie.jpg

 

Handgjord Dandie. Skänkt av Lotta Storck till paketauktionen på lördagskvällen. 

Handmade Dandie. Donated by Lotta Storck to the package auction on saturday night.

 

/grillkvall3.jpg

/grillkvall2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 /midsommar.jpg

Tillsammans med matte Birgitta och husse Lars-Göran, har Edith och Ester firat midsommarafton på IKHP i Huskvarna. Där Dandie-flickorna gjorde succé.

Jönköpings-Postens reporter och fotograf
Amanda Moln har tagit fotot och skrivit texten.

 

 

 /011-2.jpg

Fönsterdekal "Dandie" till bil finns att köpa,  dekalen är 12,2cm x 12,2cm. Pris: 50 SEK + porto.

Vid intresse kontakta Lotta vipwins@hotmail.com

 

 

 

Välkomna till vårat event i Ransäter 28-30 juli alla Dandie Dinmont Vänner.

Vi träffas fredag allt eftersom folket droppar in för mingel och mys.
Har du frågor rörande trimning och eller ringträning så finns det möjlighet att få hjälp under fredag eftermiddag/kväll. Under lördagen är det SKK:s utställning.

Vi har gemensamma grillkvällar fredag och lördag. Där tar var och en med sig mat och dryck. Vi ser till att det finns kol och grillar.

Vi kommer att sälja lotter med dragning under båda kvällarna. Skänk gärna vinster till lotterierna.

Ett förslag är att vi har en paketauktion en av kvällarna. De som vill tar med sig paket med ett minimumvärde av 50 kronor. Hela den här behållningen kommer att gå till träffen i Tångahed 2018 där vi kommer att ha ett Dandie-event.

Förutom våra förslag så så är det upp till oss alla att hjälpas åt med Dandie trivsel.

 

 /grillkvall-2.jpg

 

Welcome to our event in Ransäter 28-30 July all Dandie Dinmont Friends.

We meet Friday as the people drop in for mingle and whey. If you have questions regarding trimming or ring training, you can get help during Friday afternoon / evening. On Saturday it is SKK's exhibition.

We have shared barbecue evenings Friday and Saturday. Everyone takes food and drinks. We make sure there are coal and grills.

We will sell lots of draw during both evenings. Please donate winnings to the lotteries.

One suggestion is that we have a package auction one of the evenings. Those who want to bring packages with a minimum value of SEK 50. This whole event will be held at Tångahed 2018 where we will have a Dandie event.

In addition to our suggestions, it is up to all of us to help with Dandie's well-being.

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Axplock av text ur kap 5 från boken Vardagsuppfostran med känsla och respekt, skriven av Åsa Ahlbom. Tack Åsa, att vi får använda texter ur din lärorika bok. 

Foton: Dandie Dinmont Vänner

Hundar kommunicerar med känslor
– inte med ord

Olika djurarter har olika språk och förstår därför inte varandra särskilt bra. Men människan och hunden har levt ihop under mer än tiotusen år och under den tidsrymden borde vi ha lärt oss förstå vårt närmaste husdjur. Ändå ser jag idag en djup oförmåga hos många hundägare att förstå sina hundars språksignaler. Hundarna når inte fram med sina budskap och blir ofta missförstådda.

Har vi i det moderna samhället tappat förståelsen för djur och natur, så att hunden har blivit ett främmande väsen för oss? Det är bråttom tycker jag, att dagens hundägare lär sig förstå hundarnas språk och börjar kommunicera över artgränserna1

/cleo-o-niklas.jpg

Kan du inte tala?

Språkets budskap är känslor

Språkets främsta funktion, enligt språkforskarna, att förmedla känslor och avsikter mellan individer. Under utvecklingens gång har det gynnat överlevnaden att flockmedlemmar kan kommunicera till varandra vilken sinnesstämning de har, vad de tänker göra osv.

Djurarter har utvecklat olika språksignaler  beroende på vilken miljö de är anpassade till och deras sinnen fungerar. Till exempel består fåglarnas språk av sång och olika färgsignaler på fjäderdräkterna. Däggdjur använder dofter, kroppssignaler och läten. Insekter signalerar både med dofter och färger.

Oavsett djurarternas olika former på sina språksignaler, är syftet att förmedla och annan viktig information till andra individer av samma art.

/dsc01636-2.jpg 

Hundar kommunicerar inte med ordsymboler som vi gör. De förmedlar sina känslor och avsikter genom dofter, läten och en mängd signaler med kroppen.

 

Känslospråket

Även om vi själva är ganska omedvetna om kroppens budskap, reagerar hundarna hela tiden på vår ordlösa   kommunikation.

De läser av våra miner, gester och kroppshållning både på nära och längre avstånd.  De ser om vi drar upp axlarna när vi är osäkra, sträcker på ryggen och sänker axlarna när vi är självsäkra, om vi rynkar ögonbrynen eller fästser blicken på något speciellt. Här måste ett av skälen finnas till hundens fantastiska samarbetsförmåga  med oss!

Hundar får också en massa information av våra personliga dofter som vi sänder ut. Men på detta område sker tyvärr så lite forskning eftersom människan är så ointresserad av doftsignaler. Detta trots att vi omedvetet påverkas av dofter i samspel med andra  människor till exempel feromoner (kemiska doftsignaler).

Men känslospråket handlar inte bara om kroppsspråk och doftsignaler – hundarna är mycket lyhörda för vårat tonfall (aukustiska signaler). Oavsett vilka ord vi använder,  är det röstläget, känslan i tonfallet, som hunden lyssnar till. De känner minsta osäkerhet, irritation, ilska, upphetsning, avståndstagande, värme eller uppskattning i vår röst. Du kan därför aldrig ljuga för en hund.

Tro nu inte att hunden läser våra tankar – nej, det är våra känslor och sinnesstämningar som den uppfattar. Ofta vet hunden mer om vårt känsloliv än vad vi själva gör! Hundens förmåga att ”spegla” andra individers känslor, är ett arv från vargens vilda flockliv där det sociala samspelet måste fungera. Hundar är precis lika känsliga för våra känslor och sinnesstämningar som små barn är.

Min senaste omplaceringshund Karma, en blandrastik, var tre år när hon kom till mig. Med ett labilt psyke gick hon erhört snabbt up i stressnivå och kunde ibland slå över i aggressivitet och starta slagsmål med dom andra tikarna i min hundflock. I spända situationer gjorde jag det till en ritual att ta tag i handtaget till hennes sele, för att helt tyst och avspänt stå stilla och överföra mitt  inre lugn till henne, vilket hon tacksamt tog emot!

Vår känslokommunikation gick tyvärr också åt helt fel håll i början. Vid flera tillfällen fick min egen irritation och ilska Karma att blixtsnabbt anfalla dom andra tikarna, innan deras inbördes relationer hade stabilserats. Situationerna är alltför pinsamma att berätta om, men det var oerhört lärorikt för mig, när jag väl såg sambandet.

/ulrika-och-ester-vilar-ut-efter-en-blodgivande-dag.jpg

 Din hund påverkas starkt av din sinnesstämning eftersom känslor ”smittar”. Den uppfattar omedelbart om du är glad, ledsen, irriterad, arg, osäker eller lugn och trygg.

 

Det militära arvet och kroppssignalerna

Redan på 1960-talet när jag praktiserade hos fågelhunds- och vallhundstränare, lärde jag mig att arbeta med olika kroppsignaler, ansiktsuttryck, beröring och variera tonfallet efter känslobudskapet i olika övningar. Efter mina vargstudier förstod jag ännu mer vikten av att använda kroppsspråkets alla nyanser. Därför började jag redan på 1970-talet att lära ut på kurser och instruktörsutbildningar hur man kommunicerar med hundar genom kroppsspråket.

/img_0125-2.jpg

Vårt kroppsspråk, tonfall och känslor är en fantastisk tillgång i kontakten med hunden och bör användas mer i vardagsuppfostran, inte tränas bort som vid lydnadsträning.

Känslobudskap

Det kommer att ta tid innan kroppsspråk och känslor accepteras som ”hjälpmedel” inom svensk hundträning. Jag har svårt att få gehör för mitt budskap om känslornas betydelse i hundens och människans kommunikation. Kanske beror det på att hundträningen i Sverige är mer inriktad på metoder än känslor. Trots att de flesta idag köper hund av känsloskäl, tror många att valpens uppfostran bäst sker med olika metoder. Det blir motsägelsefullt, tycker jag.

/galleri-randi-6.jpg

Tro inte att du ska kunna efterlikna alla metoder och knep som ”hundexperter” använder i hundprogram av underhållningskaraktär. En del program kommer från andra länder, där de kan ha en helt annan syn på hundträning och många avsnitt handlar  om så kallade problemhundar. Detta går sällan att överföra på just din hund! Det finns varken genvägar eller enkla recept i hunduppfostran, lika lite som i barnuppfostran.

 

Åsa Ahlboms bok kommer att finnas att köpa vid våran Dandieträff i Tånghahed 2018.

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 /my-dog-3.jpg

 

 

EFTERLYSNING! Vi efterlyser foto på våra äldre Dandiesar  med hundes namn och titel. Till Fotogalleriet/Nostalgi.

WANTED! Photos of our older Dandies with name and title. For our page Fotogalleri/Nostalgi.

 

 /blogg.jpg

Klicka på fotot och du får läsa hela reportaget från Karina och Anders Isacsson med sina Dandiesar  i Allas Veckotidning!

 

 

 /isak-2.jpg

 

Sköt om din Dandie i vinter/ Hälsningar Ulrika

Vintern är en tid då vädret är kallt, blött och ruggigt. Den del av hunden som mest utsätts för det dåliga vädret är tassarna. De trampar igenom vattenpölar och snöhögar. Därför börjar vi helt enkelt med tassarna!

Tassvård Tassar och klor belastas alltid, därför är korta och välklippta klor A och O. Hundar är känsliga för skador på klorna, det är därför det är så onödigt att hunden drabbas av en bruten eller spräckt klo.

Har man en långhårig hud kan man behöva klippa pälsen mellan tårna. Då blir det inte klumpar av snö och lera under tassarna. Det är enkelt gjort att klippa bort all päls som sticker ut mellan trampdynorna på tassens undersida. Använd sax med avrundande spetsar.Tänk på att vägsalt fräter! Duscha av saltet, torka hunden noga under magen och på benen.

Hundar som har olika sjukdomstillstånd i tassarna så som artros, kloskador eller furunkulos kan ha extra känsliga tassar och vill bli motionerade försiktigt när det är vinter och kallt.

Kroppen När vädret är riktigt otäckt, framför allt med regn och blötsnö så kommer små, gamla och frusna hundar att glädjas åt ett täcke.Har man en hund med mycket päls kan man spara in massor av tid på pälsvård och rengörning genom att ta på dem en overall. När ni kommer in från promenad i dåligt väder torka tassar, ben och under magen. Duscha hunden om det behövs för att få bort vägsalt. De isbollar som ibland sätter sig i pälsen löser man bäst upp dem genom att spola med ljummet vatten.

Glöm inte reflexerna! Jakthalsband av reflex är töjbara så hunden kan ta sig ur det om de skulle fastna någonstans.

Köldkramp och köldskador Många hundar drabbas av köldkramp i tassarna. De hoppar på tre ben och vill inte stödja på tassarna. Trampdynorna är inte utsatta för förfrysning, det är kylan som gör att blodkärlen drar sig samman och djuret får kramp. Vid stark kyla hämmas blodcirkulationen i de ytliga delarna av kroppen. Opigmenterad hud blir blåaktig eftersom blodet kyls ned och blir syrefattigt.Blod kan också tränga ut blodkärlen. När kroppsdelen sedan återfått normal kroppstemperatur uppstår en stark klåda. De kroppsdelar som oftast drabbas är pungen och öronlapparna hos korthåriga raser. Hundar med kort svans kan även få kölskador på pungen, eftersom dessa inte har någon värmande svans när de sitter eller ligger i snö. Även svansen kan drabbas. En hund som fått en köldskada ska träffa en veterinär.

Köldskador kliar ganska mycket. I lindrigare fall går besvären över på ett par dagar. Huden på det skadade stället kan vara sig och bli sprucken då bör den masseras med sårsalva. Under läkningstiden behöver hunden oftast ha krage på sig eftersom den kommer att vilja klia sig eller slicka på köldskadan.

/lucy1-calum.jpg

/meja-och-norge-13-067.jpg

/meja-och-norge-13-072.jpg

 /meja-och-norge-13-074.jpg
DENNA DANDIE ÄR I ETT STORT BEHOV OM TIPS PÅ ETT  BRA SCHAMPO!

 

 

Vinnare av de två and-paren blev Marina Cederström och Eve Engvall!

Ett stort grattis till er!

 

 

Reportage i Smålandsposten den 7/11 från utställningen i Växjö!
Att få vara med i tidningen och promota Dandie Dinmont på samma dag som man får kredit för sin uppfödning i finalringen med en 2:a plats med Avelsklass och en 3:dje plats med Uppfödargruppnkänns toppen. Bättre kan det knappast bli!                                                 // Sjöbolyckans kennel

Reportage i Smålänningen den 31/8  innan vår Dandiewalk vi hade i Ljungby i början av september!

/tidningsreportage.jpg

 

/tidningsreportage-1.jpg

Christer har varit i tidningen den 15/8-16 och gjort reklam för våran ras!

 /image.jpg

/image.jpg

Dandie Dinmont Vänner på Tjörn och firar ett-årsdag 2016               

 /19juli-ester-har-lite-harvard.jpg

Behöver du, "Dandievän" hjälp med trimtips när du trimmar din Dandie. Då kan du skicka efter en trimbeskrivning från Marie-Louise Nilsson    
new-borns@hotmail.com

 /12016584_10207641804147860_329941060_n.jpg

Hej alla Dandievänner!

Nu är plats och datum för nästa Dandie träff 2017 spikad. Vi får vara ute i god tid med bokning av rum och elplatser. Mer info på Dinmont Vänners FB sida.

 /cedersttr.jpg

 

 /sigg-o-estesr.jpg

 Aktivitetstavla är ett bra sätt för din Dandie att få lite hjärngympa.

/ddv-hjarngympa-helen-c.jpg

Att vara med på golfbanan är också en rolig aktivitet.

/ddv-helen-mjulius-on-tour.jpg

 

Hallå alla Dandie Dinmont Vänner!

Alla Dandie Dinmont Vänner kommer automatiskt att få tillgång till vår FB sida. Detta är en FB sida där vi kan lägga ut och diskutera olika saker om vår fina ras Dandie Dinmont Terrier. Ett forum. Hälsning Randi

/svea-randi-smatt-o-gott.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2017-smatt-o-gott-ddv-almanacka.jpg

 

 

Vi efterlyser nu fler foton av era kära Dandiesar, så att det finns fler foton till kalendrar framöver.

 

/galleri-ek-cykelvagn.jpg

Bästa tipset från Birgitta & Lars-Göran Ek. Att skaffa en cykelvagn och Edit kan följa med på alla våra cykelturer.

 /galleri-ekcykelvagn4.jpg

Tips på aktiviteter med din hund:

Viltspår kan man göra med alla hundraser. Det gäller bara att göra det så roligt som möjligt.Klicka på bilden så kommer du till en sida med tips om hur man kan börja och vad man behöver för saker för att komma igång.
Bra är också att ta kontakt med en hundklubb och gå en kurs.

På bilden Liah när hon klarat Anlagsprovet.
Klicka på Liah!

Flag Counter